خونگیری در منزل ( تبریز )

 خونگیری در منزل

مراجعین محترم

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط قرنطینه جهت رفاه حال بیماران که مایل هستند نمونه گیری در منزل و بدون حضور در آزمایشگاه انجام گردد آزمایشگاه نوین آماده نمونه گیری در منزل با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و توسط افراد مجرب می باشد

جهت درخواست با آزمایشگاه تماس بگیرید

شماره تماس 04135544161