خونگیری در منزل ( تبریز )

خونگیری در منزل مراجعین محترم با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط قرنطینه جهت رفاه حال بیماران که مایل هستند نمونه گیری در منزل و بدون حضور در آزمایشگاه انجام گردد آزمایشگاه نوین آماده نمونه گیری در منزل با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و توسط افراد مجرب می باشد جهت درخواست با آزمایشگاه تماس بگیرید شماره تماس 04135544161