خونگیری در منزل ( تبریز )

 مراجعین محترم

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط قرنطینه جهت رفاه حال بیماران که مایل هستند نمونه گیری در منزل و بدون حضور در آزمایشگاه انجام گردد آزمایشگاه نوین آماده نمونه گیری در منزل با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و توسط افراد مجرب می باشد
جهت درخواست با آزمایشگاه تماس بگیرید
شماره تماس 04135544161