تست Oncotype DX

تست انکوتایپ (Oncotype DX) یک تست غیر تهاجمی محسوب می شود. در کنار سایر سوابق موجود، نتایج حاصل از انکوتایپ DX می تواند به انکولوژیست در تصمیم گیری برای انجام یا عدم انجام شیمی درمانی در نقشه درمان کمک نماید. این نتایج همچنین می تواند در نشان دادن میزان احتمال بازگشت سرطان پستان زنان در آینده (distant recurrence) موثر باشد

تست Oncotype DX

سنجش ژنتیکی سرطان سینه برای درمان شخصی بیمار

زمینه بالینی

تست انکوتایپ (Oncotype DX) یک تست غیر تهاجمی محسوب می شود. در کنار سایر سوابق موجود، نتایج حاصل از انکوتایپ DX می تواند به انکولوژیست در تصمیم گیری برای انجام یا عدم انجام شیمی درمانی در نقشه درمان کمک نماید. این نتایج همچنین می تواند در نشان دادن میزان احتمال بازگشت سرطان پستان زنان در آینده (distant recurrence) موثر باشد.

تست انکوتایپ DX یک گروه 21 ژنی درگیر در سرطان پستان را در نمونه توموری زنان بررسی می کند (16 ژن سرطان و 5 ژن کنترلی) تا میزان بیان و فعالیت آن ها را نشان دهد. این تست، یک ضریب بازگشت (Recurrence score) یا عددی بین صفر تا صد بدست می دهد که نشان دهنده شانس بازگشت سرطان پستان در مدت 10 سال ابتدای تشخیص است.

با استفاده از ضریب بازگشت، تست می تواند احتمال بازگشت سرطان پستان را در زنان گره لنفی منفی (node-negative) و گیرنده استروژن مثبت (ER+) محاسبه کند و همین طور میزان بازدهی شیمی درمانی را پیش بینی نماید. شیمی درمانی برای برخی انواع سرطان پستان ضروری است در عین حال ممکن است برای برخی انواع دیگر ضرورتی نداشته باشد. این تست، احتمال بازگشت سرطان پستان و احتمال سوددهی افزودن شیمی درمانی به هورمون درمانی را تعیین می کند.

تست انکوتایپ DX تنها تست از نوع خود است که به تفصیل در راهنمای درمانی (American Society of Clinical Oncology) ASCO و NCCN (National Comprehensive Cancer Network) گنجانده شده است.

اندیکاسیون های در خواست تست

تست انکوتایپ DX به بیماران مبتلا به سرطان پستان که به تازگی تشخیص داده شده اند و Lymph-Node Negative/ER+ بوده و در مرحله 1 یا 2 سرطان قرار دارند و قرار است که با شیمی درمانی و هورمون تراپی تحت درمان قرار گیرند، توصیه می شود. یافته های اولیه حاصل از آزمایشات آینده نگر حاکی از آن است که ضریب پایین بازگشت (Score Low Recurrence) نشان می دهد که بیماران ER+ و Node Negative سرطان پستان ممکن است به وسیله هورمون درمانی مداوا شده و بنابراین نیازی به شیمی درمانی نباشد.

تفسیر نتایج

ضریب بازگشت در داخل سه گروه دسته بندی می شود: ریسک پایین، ریسک متوسط و ریسک بالا.

برای مثال اگر یک تومور دارای ضریب بازگشت بالای 31 باشد یک ضریب ریسک بالا محسوب می شود. این بدین معنی است که شانس بالاتری برای بازگشت سرطان پستان وجود دارد. اگر یک تومور، ضریب 18 یا کمتر از آن را بدست آورد یک ضریب ریسک پایین محسوب شده و نشان می دهد که شانس پایین تری برای بازگشت سرطان در آینده وجود دارد. اگر ضریب بازگشت بین 19 تا 30 باشد دارای ریسک متوسط محسوب می شود.

با یک ضریب بازگشت پایین، هورمون درمانی به تنهایی می تواند درمان موفقی برای سرطان زنان محسوب گردد و بالعکس یک ضریب بازگشت بالا، نشان دهنده شانس بالاتر بازگشت سرطان بوده بنابر این بیمار ممکن است از یک درمان سیستمیک مکمل شامل شیمی درمانی سود ببرد.

محدودیت ها

متاسفانه، هیچ اطلاعی درباره بهترین روش درمان بیماران سرطان پستان که دارای ضریب بازگشت متوسط هستند وجود ندارد. یک کارآزمایی بالینی بنام تحقیقات TAILORx در حال انجام است که در آن اشخاص با ضریب بازگشت متوسط به صورت رندوم تحت شیمی درمانی یا هورمون درمانی قرار می گیرند تا با مشخص شدن نتایج آن روش درمانی مشخص برای این گروه از بیماران سرطان پستان مشخص گردد.

نمونه ها و دمای انتقال

-بیوپسی تومور

-
بافت FFPE

روش

تست انکوتایپ DX روی مقدار کمی از بافت برداشته شده در جراحی (mastectomy, lumpectomy, core biopsy) انجام می شود.