تعیین جنسیت به روش (NIFTY)

"تست غیر تهاجمی تشخیص جنسیت جنین از طریق خون مادر با دقت بالای 99.5 % از هفته 7 بارداری به بعد"

 

"تست غیر تهاجمی تشخیص جنسیت جنین از طریق خون مادر با دقت بالای 99.5 %

از هفته 7 بارداری به بعد"

 

تشخیص جنسیت جنین در حین بارداری به دلیل اهمیتش در تشخیص زود هنگام احتمال ابتلای به بعضی از بیماری های ژنتیکی وابسته به جنس، و همچنین کنجکاوی زوجین در مورد جنسیت فرزندشان مورد توجه افراد است. رایج ترین روش تشخیص جنسیت جنین دوران بارداری انجام سونوگرافی می باشد. اما این روش در هفته های پایین از دقت بالایی برخوردار نبوده و با خطای زیاد همراه می باشد. صحت تشخیص تست خصوصا در مواردی که خطر بیماری وابسته به جنس در خانواده وجود دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

بعد از لقاح و لانه گزینی جنین در رحم مادر ارتباط خونی بین جنین و مادر از طریق جفت شروع می شود. رفته رفته این ارتباط گسترش یافته به طوری که حتی سلولها و DNA با منشا جنینی وارد خون مادر می گردد. این DNA وارد شده به خون مادر که به آنDNA  آزاد جنینی گفته می شود هر با پس از زایمان از خون مادر حذف می گردد. لذا در حین هر بارداری DNA آزاد جنینی مربوط به همان جنین در خون مادر وجود دارد. DNA  آزاد جنینی هر چند اندک است اما می­توان آنرا از پلاسمای خون مادر جدا نمود و در صورت استفاده از یک روش بسیار دقیق، به منظور تشخیص پیش از تولد به کار گرفته شود. یک از این استفاده ها تعیین جنسیت جنین می­تواند باشد که با بررسی مارکرهای اختصاصی کروموزوم Y امکان پذیر است. میزان دقت تشخیص جنسیت با این روش به تعداد مارکرهای مورد بررسی قرار می­گیرند، بستگی دارد. اکثر تست های متداول که در حال حاضر به این منظور مورد استفاده قرار می گیرند تنها  از 1 تا 5 مارکر استفاده می­نمایند که این خود دلیل دقت پایین این روشها تا به حال بوده است.

در این تست برای اولین بار حداقل 16 مارکر اختصاصی کروموزومY  با استفاده از روش Real Time PCR مورد بررسی قرار می گیرد و به همین دلیل دقت بالای 99.5 درصد را فراهم می­آورد. همچنین این تست از هفته هفتم بارداری به بعد قابل انجام می باشد.